Saniran dio korita Bistričkog potoka

Image

Izvršena je sanacija i regulacija dijela korita Bistričkog potoka, u ulici Boguševac do br. 42, područje mjesne zajednice Toka-Džeka.

„Na ovom lokalitetu stanje potpornih zidova uz korito potoka, te samo korito i kanalizacioni šaht bilo je veoma loše, te su se sanacija i regulacija korita nametali kao imperativ“ poručili su iz Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Pripremni radovi su uključivali razbijanje starih i oštećenih potpornih zidova, te devastiranog kanalizacionog šahta. Potom su izgrađena dva nova potporna zida, prosječne visine oko 2,20 m, a betonirano je i korito između zidova. Postavljene su i nove kanalizacione cijevi i ugrađen je novi betonski šaht. Ove radove je izvela firma Klico trans gradnja d.o.o, a finansirala ih je Općina Stari Grad sa 23.000 KM.