OŠ”Edhem Mulabdić” dobija Glavni projekat poboljšanja energetske efikasnosti

Image

Osnovna škola “Edhem Mulabdić”, jedna od nastarijih škola u Starom Gradu, dobit će kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti. Projekat je izradila firma Coning d.o.o Sarajevo uz finansijsko učešće Fonda za zaštitu okoliša FBiH, njegova vrijednost je oko 40.000 KM, i bit će doniran pomenutoj školi.

S obzirom da se radi o objektu koji ima kulturnu i historijsku važnost, njemu se pristupalo na potpuno drugačiji način prilikom izrade projekta. Dokumentacija koja će biti uručena OŠ”Edhem Mulabdić” uključuje detaljni energetski pregled, te Glavni projekat koji sadrži arhitektonsku, mašinsku i elektro fazu projekta sa svim neophodnim dijelovima za objavu tendera i izvođenje radova – tekstualna obrazloženja, nacrte, detalje, šeme stolarije, te predmjer i predračun radova.

Općina Stari Grad je posredovala u ostvarivanju saradnje između firme Coning d.o.o i škole “Edhem Mulabdić”, kada su se iz pomenute škole prije dvije godine obratili načelniku Ibrahimu Hadžibajriću za prijedlog i pomoć pri izradi projekta energetske efikasnosti objekta.

Direktorici OŠ”Edhem Mulabdić” Aidi Omersoftić glavni projekat “Energetska efikasnost u objektima od kulturno-historijskog značaja – OŠ 'Edhem Mulabdić' Sarajevo” uručit će direktor firme Coning d.o.o. Sarajevo, Kenan Buturović.

Uručenje projekta najavljeno je u srijedu, 18. januara, 2017. godine u 13,00 sati u prostorijama OŠ”Edhem Mulabdić”, ulica Konak br.1.