Završena sanacija ulice Ispod Budakovića

Image

 Nastavljaju se radovi na sanaciji ulica koji su počeli sredinom mjeseca. Jučer je završena sanacija ulice Ispod Budakovića, a radovi u ulici Safvet-bega Bašagića zbog proširenje obima posla i dalje se odvijaju. Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2010. godine.
KJKP „Rad“ će izvoditi asfalterske radove na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na kolovozu na lokalitetu ulica: Glođina, Safvet-bega Bašagića, Ispod Budakovića, Arapova, Očaktanum, Mačkareva, Huremuša, Mahmutovac, Močila, Bakije sokak, Goloderica, Hambina Carina i Garaplina.