Završeno postavljanje kanalizacije u ulici Brdo džamija

Završeni su radovi na postavljanju nove fekalne kanalizacije u ulici Brdo džamija, u Mjesnoj zajednici Širokača. Postavljene su nove cijevi u dužini od 70 metara.
Podsjećamo, projekat postavljanja nove kanalizacione mreže u ovoj ulici podrazumijevao je raščišćavanje terena na cijeloj trasi, prekopavanje postojećih asfaltnih i tamponskih površina i puteva, te postavljanje novih kanalizacionih cijevi u dužini od 70 metara.
Ukupna vrijednost projekta bila je 17.800 KM, a u omjeru 50:50 % finansirali su ga Općina Stari Grad i KJKP „Vodovod i kanalizacija“, koja je bila i izvođač radova.