Završeno hidroflex postrojenje na Grdonju

Radovi na izgradnji Hidroflex stanice Grdonj sa pripadajućom vodovodnom mrežom su završeni sredinom marta 2011. godine. Prema riječima općinskog nadzornog organa, Sejfudina Zimića, postavljeno je 1670 metara distributivne mreže, montirano hidrofleks postrojenje i pumpa u rezervoar, te izvršeni priključci 58 domaćinstava na distributivnu mrežu. 
Podsjećamo, dio naselja Sedrenik, koje je izgrađeno poslije rata i gdje živi oko 60 porodica, vodom se snabdijevao iz lokalnog izvora koji nije bio dovoljan, a ni kvalitetan. Općina je, u želji da pomogne stanovnicima ovog dijela grada, odlučila krenuti sa realizacijom ovog projekta. 
Ukupna vrijednost radova je 322.067,53 KM Izvođač radova bilo je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.