Info panoi

Projekat postavljanja info panoa priveden je kraju. Podsjećamo svi značajniji kulturno-historijski objekti prezentirani su na engleskom, njemačkom, turskom i bosanskom jeziku.
 

 
 


Centralni info pano nalazi se na Baščaršiji (iznad Sebilja) i ima dimenzije 285 cm dužine i 226 cm visine. Na ovom panou su 44 kulturno-historijska objekta uz prateće fotografije i kratke tekstove na bosanskom, engleskom, njemačkom i turskom jeziku. Ostala četiri panoa manjih dimenzija nalaze se iza Katedrale, u parku kod Muzeja Jevreja, kod Latinske ćuprije i kod Šeher-ćehaijine ćuprije. Na svakom panou su biti predstavljeni objekti koji se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini.


  Dinamika izvođenja radova: