Završeno postavljenje ograde oko džamije u ulici Nalina

Završeni su radovi postavljanja ograde oko džamije u ulici Nalina koji su počeli 22. marta 2010. godine. Postavljena je metalna ograda oko džamije u dužini od 54 m, visine 110 cm, te reparirana postojeća kapija. Izvođač radova je Fadž-Company. Realizaciju ovog Projekta u iznosu od 17.836,29 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.
 

Dinamika izvođenja radova: