At mejdan – izmještanje kablova

Izgrađena je nova trafo stanica na prikladnoj lokaciji kapaciteta 110 KV. Da bi se stara i nova trafostanica prespojile i Stari Grad snadbio dovoljnom količinom električne energije, pristupilo se radovima u toku noći da bi se izbjegao saobraćaj. Istovremeno su se mijenjale plinske instalacije koje su bile oštećene od ratnih dejstava i vodovodne instalacije sa povećanim kapacitetom za nove potrebe Starog Grada. Istovremeno su obavljeni i pripremni radovi za Bakr-babinu džamiju.
Investitori: Elektroprivreda, VIK, Sarajevogas za svoje instalacione mreže i Općina Stari Grad za iskop 49.000,00 KM i asfaltiranje 40.000,00 KM.