Rekonstrukcija Kozije ćuprije

Image

 

 
Projekat finansira Vlada Kantona Sarajevo, a Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog realizuje Projekat. Urađena je nova hidroizolacija i postavljena kaldrma, koja je bila u potpunosti devastirana. Rekonstrukcija je bila prijeko potrebna, jer je usljed vlage dolazilo do procjeđivanja vode, koja je štetila konstrukciji mosta i ugrožavala ovaj vrijedan spomenik koji je bio glavno prelazište Miljacke na Carigradskom drumu-džadi. Do njegove izgradnje u 16. vijeku (zlatnom vijeku graditeljstva) komunikacija sa Sarajevom tj. Vrhbosnom bila je preko Crepoljskog - Višegradskom kapijom, preko Kovača i dalje. Probijanjem tunela Babin zub i gradnjom istog u vrijeme Austro-ugarske prije 125. godina promijenio se ulazak u Sarjevo desnom obalom Miljacke, a Kozija ćuprija izgubila svoj predhodni značaj.
Izvođač radova: Kantonalno javno komunalno preduzeće «RAD»