Sanacija i uređenje Općinskih prostorija

Image

U sklopu radova vezanih za rekonstrukciju, sanaciju i uređenje Općinskih prostorija urađeno je slijedeće:

  • Sanacija šalter sale, ulaznog hola i kancelarije za pravnu pomoć, odnosno onih općinskih prostorija koje građani najviše posjećuju prilikom dolaska u Općinu. Naime, veoma dotrajali stropovi zamijenjeni su novim (rigips i spušteni stropovi) i uvedena tzv. indirektna rasvjeta po evropskim standardima koja, ne samo da daje bolju svjetlost nego stvara i uštede. Kancelarija pravne pomoći koja je ranije bila fizički odvojena od šalter sale sada je spojena, a postavljeni su i prateći portali.

 

 

  • Saniranje sistema grijanja (zamjena svih ventila), te saniranje vodovodnog i kanalizacionog sistema;
  • Intervencije na elektroinstalacijama;
  • Uveden je red po pitanju parkiranja vozila;
  • U velikoj sali Općine (objekat “C”) riješeni su problemi vezani za rasvjetu objekta, a moderniziran je enterijer sale kao i aule tako da isti sada u potpunosti zadovoljava i estetske i funkcionalne norme;
  • U auli sale postavljene su vitrine sa izložbenim eksponatima starih zanata;
  • Sanacija krova na objektu “C”;

 

  • Rekonstrukcija gasne stanice - gijanje zgrade Općine;
  • Zgrada Općine uknjižena u zemljišne knjige.