Ferhadija sa sporednim ulicama

Image
U okviru tekućeg održavanja obavljena je zamjena oštećenih ploča. 
Izvođač tadova: GMK MONTAŽA Jablanica
Investitor radova: Općina Stari Grad 30.049,11 KM