Sanacija kamenih stepeništa

Image

 

Izvođač radova: «VINDI TIP» d.o.o. Sarajevo
Investitor radova: Općina Stari Grad 122.147,76 KM – plaćeno 53.637,48 KM
 
Bistrik brijeg
Toplik
Berkuša mala