Sanacija kamenog podzida sa ogradom

Image
 
Zbog naglog obrušavanja postojećeg podzida, pristupilo se hitnoj sanaciji potpornog zida. Nakon toga se pristupilo izgradnji novog kamenog podzida, sa novom metalnom ogradom.
Investitor: Općina Stari Grad Sarajevo 6.000,00 KM