Izgradnja potpornih zidova: Močila, Turbe i Džeka

Image

Izvođač radova: «VINDI TIP» d.o.o. Sarajevo
Investitor radova: Općina Stari Grad 87.940,20 KM
 

Močila
Turbe
Džeka