Potporni zid na Hridu

Image

Potporni zid na Hridu

 

Zbog naglog obrušavanja postojećeg starog potpornog zida, čime je bila ugrožena saobraćajnica, odvijanje saobraćaja, te bezbjednost učenika i prolaznika pristupilo se hitnoj sanaciji potpornog zida. Izgrađen je novi betonsko armirani potporni zid.
Izvođač radova: AL INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
Investitor radova: Kanton Sarajevo 69.703,66 KM i Općina Stari Grad 46.469,11KM