Usvojen budžet Općine Stari Grad za 2017. u iznosu od 24.604.000 KM

Danas je u Velikoj sali Općine Stari Grad održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad. Najvažnija tačka dnevnog reda današnje sjednice, a to je Prijedlog Budžeta Općine Stari Grad za 2017. godinu, prihvaćena je jednoglasno. Također jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad za sljedeću godinu. Iznos Budžeta Općine Stari Grad za 2017. godinu je 24.604.000 KM, što je najveći budžet Općine do sada. Nakon usvajanja ovih prijedloga, svi vijećnici su se složili da se, s obzirom na značajna sredstva koja se iz Budžeta izdvajaju za zimsko održavanje ulica, u Općini Stari Grad održi sastanak sa direktorom KJKP „Rad“, imajući u vidu stanje ulica u Starom Gradu usljed snježnih padavina i poboljša saradnja. Dugogodišnji je problem mnogih građana Starog Grada kretanje prilikom snježnih padavina zbog lošeg čišćenja saobraćajnica. Općinsko vijeće će učiniti sve što može da se ove godine redovno i uredno čiste sve starogradske ulice, zajednički je stav. Vijećnici su prihvatili i Program rada Općinskog Načelnika za 2017. godinu. Također prihvaćen je i Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika Mandatno-etičke komisije, kao i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova drugostepene stručne komisije. Stavljene su van snage Odluke o načinu korištenja garaže i platoa zgrade Općine i parkinga objekta Kvadrant XII, kao i Odluke o korištenju i uslovima iznajmljivanja Velike sale Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo – objekat C. Donesen je i Zaključak da se prilikom izrade novih Odluka, vodi računa da svi izabrani vijećnici imaju ravnopravan tretman. Vijećnici su primili k znanju informaciju o stanju prostorno-planske dokumentacije.