Sanacija potpornog zida u ulici Kamenica čikma teče po planu

Image

Radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Kamenica čikma 61 na Mahmutovcu idu planiranom dinamikom. Uz stambeni objekat se sanira stari armirano-betonski potporni zid dužine 10 m i visine 2 m. Nakon razbijanja betonskog trotoara oko objekta izvršio se iskop od 50 cm za temelj zida, te za postavljanje drenažne cijevi sa filter materijalom i odgovarajuće armature za zid. Finalna faza radova uključuje betoniranje potpornog zida i njegovog temelja, te trotoara i stepeniša oko objekta. Radovi bi trebali trajati još 10ak dana, izvodi ih firma Neimari d.o.o. Sarajevo, a finansira Općina Stari Grad sa 10.200 KM.