Napreduje gradnja dječijeg igrališta i na Sedreniku

Image

Uporedo sa gradnjom dječijeg igrališta na Mošćanici, kod OŠ „Vrhbosna, gradi se i dječije igralište na Sedreniku, u ulici Brdovita 18. Radovi napreduju planiranom dinamikom, a dosad su radnici firme Sela d.o.o. Sarajevo postavili tampon, te izravnali teren na kojem će se nalaziti igralište, ukupne površine 54m2. Igralište će biti opremljeno raznovrsnim mobilijarom. Postavit će se tobogan sa drvenom kućicom, ljuljaška sa dvije sjedalice, kombinovana sa penjalicom sa ljestvama i mrežom za penjanje, vrtuljak, metalna klackalica za dvije osobe, tri klupe i dvije korpe za otpad. Izgradnja ovog igrališta koštat će oko 23.000 KM, a učešće Općine Stari Grad je oko 5.200 KM. Gradnja dva igrališta na Sedreniku i Mošćanici rezultat je projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH", koju zajednički podržavaju vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa relevantnim institucijama u BiH. Zahvaljujući uspješnoj aplikaciji Sektora za lokalni razvoj Općine Stari Grad, šest starogradskih mjesnih zajednica su odabrane kao parneri u implementaciji ovog projekta. Na održanim zborovima, građani mjesnih zajednica Sedrenik i Mošćanica su uputili incijativu za gradnju dva nova dječija igrališta.