Gradnja dječijeg igrališta na Mošćanici

Image

Radovi na izgradnji dječijeg igrališta na Mošćanici, kod OŠ”Vrhbosna” teku planiranom dinamikom. Postavljena je drenažna cijev, tri sloja tampona, te završeni radovi na nagibu i valjanju podloge. Ovo igralište gradi se u sklopu projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" i bit će površine 55m2. Igralište će imati moderan mobilijar, tobogan sa drvenom kućicom, ljuljašku sa dvije sjedalice kombinovanu sa penjalicom sa ljestvama i mrežom za penjanje, metalnu klackalicu za dvije osobe, tri klupe i dvije korpe za otpad.
Izgradnja će koštati oko 21.000 KM, a učešće Općine Stari Grad je oko 5.200 KM.
Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa relevantnim institucijama u BiH. Općina Stari Grad Sarajevo jedna je od 23 jedinice lokalne samouprave, čija je aplikacija ocijenjena uspješno i koja je, sa šest odabranih mjesnih zajednica, odabrana kao partner u implementaciji projekta. Na održanim zborovima, građani pomenute dvije mjesne zajednice su uputili incijativu za gradnju dva nova dječija igrališta. Projekat provodi Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad Sarajevo.