Nove niše za smeće u ulici Jarčedoli

Image

Postavljene su nove, natkrivene niše za smeće u ulici Jarčedoli, MZ Hrid-Jarčedoli. Betonirana su ležišta kako se kontejneri ne bi pomijerali, te postavljena metalna mreža i limeni pokrivač koji će zaštititi kontejnere od padavina i spriječiti širenje neugodnih mirisa.
Radove je izvodila firma Fadž company Sarajevo, koja je u sklopu ovog projekta postavila i rukohvate u ulici Višegradska kapija. Ove radove finansira Općina Stari Grad sa 5.700 KM.