Grade se dva nova dječija igrališta: na Sedreniku i Mošćanici

Image
Lokacija na Mošćanici, kod OŠ Vrhbosna

U sklopu implementacije projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"grade se dva dječija igrališta u Starom Gradu, u mjesnim zajednicama Sedrenik i Mošćanica.
Na Sedreniku, tačnije u ulici Brdovita na broju 18, najmlađi stanovnici naše općine dobit će novo igralište sa pješčanom podlogom, površine 54m2. Igralište će biti opremljeno raznovrsnim mobilijarom.

Lokacija na Sedreniku, ulica Brdovita

Postavit će se tobogan sa drvenom kućicom, ljuljaška sa dvije sjedalice kombinovana sa penjalicom sa ljestvama i mrežom za penjanje, vrtuljak, metalna klackalica za dvije osobe, tri klupe i dvije korpe za otpad. Izgradnja ovog igrališta koštat će oko 23.000 KM, a Općina Stari Grad učestvuje sa iznosom od 5.200 KM. Na Mošćanici, kod OŠ „Vrhbosna“, će se također izgraditi moderno i opremljeno dječije igralište sa pješčanom podlogom površine 55m2. Izuzev vrtuljka, ostali mobilijar će biti isti kao i na igralištu na Sedreniku. Izgradnja će koštati oko 21.000 KM, a učešće Općine Stari Grad je oko 5.200 KM. Radovi na izgradnji oba igrališta počeli su u ponedjeljak, 05. decembra, a izvodi ih firma Sela d.o.o. Sarajevo.
Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa relevantnim institucijama u BiH. Općina Stari Grad Sarajevo jedna je od 23 jedinice lokalne samouprave, čija je aplikacija ocijenjena uspješno i koja je, sa šest odabranih mjesnih zajednica, odabrana kao partner u implementaciji projekta. Na održanim zborovima, građani pomenute dvije mjesne zajednice su uputili incijativu za gradnju dva nova dječija igrališta. Projekat provodi Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad Sarajevo.