Vijeće donijelo zaključak o kupovini šest minibusa za prevoz građana Starog Grada

Image
 

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je na prvoj redovnoj sjednici nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2017. godinu u iznosu od 24.584.000 KM, te donijelo zaključak da ga uputi u javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Nacrt budžeta bit će objavljen u dnevnim novinama i web stranici Općine Stari Grad (starigrad.ba), te će se u javnu raspravu moći uključiti svi zainteresovani, a primjedbe i sugestije potrebno je dostaviti u pisanoj formi Službi za privredu i finansije. Usvojen je i nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine Stari Grad za 2017. godinu. Osim toga, Općinsko vijeće je danas usvojilo i

izvještaj o izvršenju budžeta Općine Stari Grad za prvih devet mjeseci 2016. godine, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama-rebalansu budžeta za ovu godinu.
Jednoglasno je Općinsko vijeće Stari Grad danas podržalo zaključak o kupovini vozila minibusa koja će biti ustupljena na korištenje KJKP Gras, isključivo za prevoz putnika u Starom Gradu. Predsjedavajući Općinskog vijeća Jusuf Pušina pojasnio je da su održani razgovori sa predstavnicima preduzeća GRAS na kojima im je iznesen prijedlog o kupovini 20 minibusa kojima bi prevozili građane ove općine. Međutim, iz GRAS-a su kazali da nemaju dovoljan broj vozača koji bi upravljali ovolikim brojem vozila, te da bi morali zaposliti nove. Iz ove firme stigao je prijedlog o nabavci šest minibusa za koje mogu obezbijediti vozače, a vozila će se koristiti isključivo za prevoz stanovnika općine Stari Grad, to na sljedećim linijama: Baščaršija – Sedrenik, Baščaršija – Faletići, Baščaršija – Vratnik, Baščaršija – Mihrivode, Latinska Æuprija – Jačedoli i Vijećnica – Gazin han – Hladivode.
Ovlašten je načelnik Općine da u Budžetu Općine Stari Grad iznađe neophodna finansijska sredstva za realizaciju ovog Zaključka, te da provede potrebne postupke i procedure nabavke vozila. Istaknuto je da će nabavljena vozila ostati u vlasništvu Općine Stari Grad, te biti ustupljena GRAS-u na korištenje, kao i da će biti vidno istaknut znak Općine Stari Grad na njima. Rukovodstvo Općinskog vijeća je prošle sedmice posjetilo putnike GRAS-ovog minibusa stradale u udesu na liniji Hrid -Jarčedoli, u subotu, 19. novembra, kada su vozilu otkazale kočnice. Većina njih je zadobila teže tjelesne povrede i nalaze se na bolničkom liječenju.


Općinsko vijeće danas je usvojilo zaključak o stavljanju van snage Odluke o realizaciji kapitalnog projekta izgradnje podzemne garaže u ulici Šahinagića. Predlagač ovog zaljučka bio je načelnik Općine Stari Grad, a u obrazloženju je navedeno da procedura izbora izvođača za izgradnju podzemne garaže traje od februara ove godine. Razlozi su višekratno vraćanje na ponovni postupak od strane Ureda za žalbe koji ne uvažava čvrste argumente koje je Općina navela u odluci o izboru najpovoljnije ponude. Inače, proces izbora najpovoljnijeg izvođača Općina je provela dva puta, a iz Ureda za žalbe su treći put vratili na ponovni postupak. S obzirom na postojeća zakonska rješenja, ovaj postupak se može odvijati u nedogled, a konačno rješenje nije izvjesno. Iz tog razloga pokušat će se naći druga rješenja kako projekat provesti do kraja, a koja bi mu dala punu ekonomsku opravdanost i maksimalno slijedila interese Općine Stari Grad. Naglašeno je da to ni u kom slučaju ne znači odustajanje od projekta izgradnje garaža, već iznalaženje novih modela. U tom kontekstu usvojen je i zaključak kojim je Vijeće zadužilo načelnika Općine da ponudi nove modele finansiranja i izgradnje podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića.
Usvojen je i prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Hladivode”, te prijedlog zaključka o davanju saglasnosti načelniku za pristupanje procesu uspostavljanja odnosa saradnje sa općinom u sastavu grada Moskva. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana Gazijin Han, nije dobio potrebnu većinu.
Današnju sjednicu Općinskog vijeća Stari Grad građani su prvi put mogli pratiti uživo putem općinskog FB profila, a zabilježeno je 4.100 pregleda.