Završena sanacija ulice Glođina

Image

 Radovi na sanaciji ulica koji su počeli sredinom mjeseca odvijaju se planiranom dinamikom. Jučer je završena sanacija ulice Glođina, a u toku su radovi u ulici Safvet-bega Bašagića i Ispod Budakovića.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2010. godine.
KJKP „Rad“ će izvoditi asfalterske radove na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na kolovozu na lokalitetu ulica: Glođina, Safvet-bega Bašagića, Ispod Budakovića, Arapova, Očaktanum, Mačkareva, Huremuša, Mahmutovac, Močila, Bakije sokak, Goloderica, Hambina Carina i Garaplina.
Vrijednost radova iznosi 86.860,56 KM i snosit će ih Općina Stari Grad.
Pored sanacije gore navedenih ulica, sa KJKP „Rad“ postignut je dogovor za sanaciju još 13 ulica: Grličiča brdo, Hasana Kaimije, Žepa, Mišćina, Džinina, Nevjestina, Poddžephana, Hadžijamakovića, Sumbul česma, Saburina, Despića, Alifakovac i Mehmeda Mujezinovića, gdje će se raditi krpljenje udarnih rupa.
Investitor ovih radova biće KJKP „Rad“, a vrijednost radova je 5.098,86 KM.
 

 
Ulica Glođina
Ulica Safvet-bega Bašagića