Sutra prva redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Prva redovna sjednica novog saziva Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo bit će održana sutra, 30. novembra, 2016. godine u Velikoj sali Općine Stari Grad. Sjednica je najavljena u 10,00 sati. Za prvu sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika o radu sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane dana 16.11.2016. godine
2. Prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo
3. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa
Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu
1. Kruščica Hamdija
Ostalo
1. Serdarević Akif i Serdarević Mustafa (izmjena pravosnažnog rješenja)
2. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu Regulacionog plana “Gazijin han”
4. Prijedlozi akata o iz oblasti finansija:
I
a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo 01.01.- 30.09.2016. godine
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama – Rebalans Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2016.godinu.
II
a) Nacrt Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2017.godinu
b) Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2017.godinu.
5. Prijedlozi akata iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trg Fra Grge Martića broj 2/I
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Obala Kulina bana broj 25.
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Hladivode”
7. Pitanja i inicijative Općinskih vjećnika