Očišćena saobraćajnica prema izletištu Barice

Image

Tokom ove sedmice provedene su aktivnosti na čišćenju šiblja i rastinja, te otpada i smeća uz lokalni put koji vodi prema poznatom izletištu Barice. Na inicijativu općinskih vijećnika, kao i građana koji posjećuju ovo izletište i koji su se obratili Službi za komunalne poslove Općine Stari Grad, poduzete su aktivnosti kako bi se saobraćajnica dovela u zadovoljavajuće stanje.
Zbog izraslog šiblja i rastinja bila je otežana preglednost vozačima i učesnicima u saobraćaju, a otpad i smeće pored puta odavali su loš utisak o izletištu Barice.
Služba za komunalne poslove angažovala je firmu KJKP „Rad“ da očisti i uredi navedenu ulicu, a radove je finansirala Općina Stari Grad.