Privode se kraju radovi na izgradnji sale

Image

Privode se kraju radovi na izgradnji sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“. U toku prošle sedmice urađeno je asfaltiranje dvorišta ispred sale, a trenutno se vrši montiranje ventilacije unutar sale i nastavljaju radovi na postavljanju i bojenju fasade. Pogledajte fotografije ...