Sanirane udarne rupe u ulicama Jekovac i Potoklinica

Image
Ulica Jekovac

Preostalo stabilno vrijeme se želi maksimalno iskoristiti za sanaciju udarnih rupa u najprometnijim starogradskim ulicama, saopćavaju iz Službe za komunalne poslove Općine Stari Grad. Protekli vikend sanirane su rupe u ulicama Jekovac na Kovačima i Potoklinica, na području mjesne zajednice Logavina. U proteklom periodu udarne rupe su sanirane u ulicama Toromanova, Sagrdžije, Safvet-bega Bašagića, Vratnik – iznad Muzeja Alije Izetbegovića, te u ulici Streljačka. Ove radove izvodi KJKP „Rad“, a finsira Općina Stari Grad sa oko 7.000 KM.