Služba za privredu i finansije kontroliše korištenje poslovnih prostora

Image
Štrosmajerova

Služba za privredu i finansije Općine Stari Grad Sarajevo izvršila je kontrolu korištenja poslovnih prostora s pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo. Kontrolom je utvrđeno da je određeni broj poslovnih prostora već duže vrijeme poslovno neaktivan. Shodno pozitivnim zakonskim propisima, nadležna služba obavijestila je zakupce ovakvih prostora da su dužni u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti staviti poslovni prostor u funkciju i početi s njegovim korištenjem.
U protivnom, najavljuju iz Službe za privredu i finansije, Ugovor o zakupu će se jednostrano raskinuti shodno članu 39., stav 1, tačka 1.5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 7/16, 16/16 i 21/16), te će se pokrenuti sudski postupak zbog nekorištenja poslovnog prostora.