U toku uklanjanje nelegalno postavljenih predizbornih banera i plakata

Image

U toku je uklanjanje nelegalno postavljenih predizbornih plakata, banera i drugog propagandnog

Ferhadija
Štrosmajerova
Zelenih beretki

materijala istaknutog u Starom Gradu. Uposlenici Službe za komunalne poslove i inspektori Sektora za inspekcijske poslove, uz podršku KJKP“Park“ i pripadnika MUP-a KS, pristupili su uklanjanju propagandnog predizbornog materijala koji je postavljen suprotno odredbama Zakona o komunalnoj čistoći KS (Službene novine KS 14/16). Baneri su dosad uklonjeni u ulicama Štrosmajerova, Zelenih beretki i Ferhadija (od Ekonomskog fakulteta do Trga fra Grge Martića).


Općina Stari Grad Sarajevo danas je uputila saopćenje za javnost u kojem je navedeno da je u ulicama Ferhadija, Sarači, Baščaršijski trg, Zelenih beretki, Štrosmajerova, Trg oslobođenja-Alija Izetbegović prethodne noći, 26/27.09.2016. godine, primijećeno intenzivno plakatiranje na nedozvoljenim mjestima. Uposlenici općinske Službe za komunalne poslove i inspektori Sektora za inspekcijske poslove izašli na teren i u skladu sa svojim ovlaštenjima, pokušali ukloniti nelegalno postavljene plakate i banere. Propagandni materijal (baneri) nije uklonjen jer mu se nije moglo pristupiti s obzirom da se nalazi na velikoj visini, kao i na električnim vodovima.
Nadležne općinske službe danas su zatražile podršku pripadnika MUP-a KS, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, komunalnih preduzeća “Rad” i “Park”, kako bi poduzeli aktivnosti na uklanjanju nelegalno postavljenih plakata i drugog propagandnog materijala. Na poziv su odgovorili iz MUP-a KS i KJKP“Park“.