Označeni pješački prelazi na tri lokacije

Image
Ispred Osnovne muzičke škole ''Mladen Pozajić''

Tokom ove sedmice je Općina Stari Grad, na zahtjev građana, KJKP „Rad“ da označi pješačke prelaze, odnosno postavi horizontalnu saobraćajnu signalizaciju na tri lokacije. Signalizacije su postavljene ispred Osnovne muzičke škole ''Mladen Pozajić'' u ulici Josipa Štadlera, te u ulici Zelenih beretki na dva mjesta- ispred Saborne crkve i ispred Hotela „Central“.

Ispred Saborne crkve Ispred Hotela „Central“