Uređenje prilaza dječijem igralištu u ulici Logavina

Image
Radovi na uređenju ulaza ispred igrališta

Završena je izgradnja dječijeg igrališta ispred Doma kulture Logavina, a trenutno se izvode radovi uređenja ulaza ispred igrališta. Zahvaljujući daru pobratimske Opštine Karpoš iz Skoplja, koja je finansirala radove sa 15.000 eura, mjesna zajednica Logavina je dobila jedno moderno, uređeno i opremljeno dječije igralište. Novo igralište se sastoji iz dva dijela, prvi dio ima gumenu podlogu (gumene kocke) na kojoj su instalirani tobogan i dvije ljuljačke. Drugi dio je pokriven šljunkom i tu je postavljena metalna klackalica i dvije njihalice. Također na igralištu se nalaze i dvije drvene klupe za odmor i dva koša za smeće, a ove radove je radila firma Bosman d.o.o. Sarajevo. Trenutno radnici KJKP „Rad“ asfaltiraju prostor ispred igrališta, mijenjaju oštećene ivičnjake, a planiraju postaviti i stubiće koji će spriječiti parkiranje ispred ulaza u igralište. Radove uređenja prilaza finansira Općina Stari Grad sa 2.900 KM.