Općina uvodi video nadzor u deset škola u Starom Gradu

Image

Općina Stari Grad Sarajevo nastavlja podršku školskim ustanovama na svom području, a sigurnost djece i obezbjeđenje povoljnih uslova za njihov boravak u školama jedan je od prioriteta ove lokalne zajednice. Imajući to u vidu, Općina je počela realizaciju projekta uvođenja video nadzora u deset škola na svom području: „Edhem Mulabdić” (tri objekta), “Mula Mustafa Bašeskija” (dva objekta), “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”, “Hamdija Kreševljaković”, “Vrhbosna”, “Saburina” i Zavod Mjedenica, te s

rednje škole: Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo i Srednja muzička škola. Sistem video nadzora u svim školama bit će uvezan sa Policijskom stanicom Stari Grad gdje će se vršiti 24-erosatni nadzor.
Načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić kazao je na danas održanoj pres konferenciji da se ovaj projekat provodi radi sigurnosti naše djece, za dobrobit njih, ali i ljudi koji rade u školama, te preporučio i ostalim općinama da slijede ovaj primjer.
“Ovim projektom mi postajemo prva općina u Kantonu Sarajevo, a možda čak i u cijeloj BiH, koja je sve svoje osnovne i srednje škole pokrila sa video nadzorom i isti povezala sa policijskom stanicom, koja će vršiti kontrolu događanja u i oko škola zajedno sa školskim rukovodstvom. U ovoj fazi će biti postavljeno između 90 i 100 kamera, ne računajući postojeće kamere koje trenutno imamo u starogradskom jezgru, i to nas čini daleko ispred ostalih općina barem u Kantonu Sarajevo,” kazao je Hadžibajrić. Dodao je da je cijena ovog projekta oko 30.000 KM, što je mali iznos s obzirom na značaj projekta.

 

 Komandir Policijske stanice Stari Grad, Safet Gagula, naglasio je da ovaj projekat ima za cilj preventivno djelovanje, ali da fizičko prisustvo policije u školama neće biti smanjeno.
Video nadzor će pokriti 10 škola na području općine Stari Grad i bit će uvezan sa Policijskom stanicom Stari Grad, a isti će pratiti naši službenici 24 sata. Bitno je napomenuti da se taj video zapis snima i pohranjuje 30 dana. “Projekat ima za cilj preventivno djelovanje kod sve djece koji dolaze sa lošom namjerom, jer kada znaju da postoji video nadzor, drugačije će se ponašati. A, ako se nešto dogodi, možemo djelovati, pa i pregledati video zapis unazad 30 dana, što će nam zasigurno pomoći u rasvjetljavanju događaja.” Gagula je pojasnio da policija nema mogućnost konstantno prisustva u školama, te će im ovaj video nadzor itekako biti od koristi.
O tehničkim pojedinostima govorio je Sven Badurina, direktor razvoja i tehnike firme Securitas d.o.o. koja realizuje projekat. “Agencija ‘Securitas’ je kao odgovorna firma ušla u ovaj projekat sa ciljem da damo svoj učinak u sigurnosti kompletnog školskog procesa. Ugrađena je kvalitetna oprema sa HD rezolucijom, kamere od 1,3 megapixela sa infrared osvjetljenjem što će omogućiti kvalitetno snimanje tokom noći,” kazao je Badurina.


“Zdravo dijete, njegovo sigurno okruženje i udoban ambijent je zajednički cilj svih nas i društva u cjelini,” kazao je Kerim Fejzagić direktor škole “Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković u kojoj je ovaj sistem instaliran prošle sedmice. “Sada smo u situaciji da odgovorno i savjesno možemo pratiti bezbijednost naših učenika. Mi smo jedna od škola koja je prva kompletirala taj sistem i zbog toga izražavam veliku zahvalnost načelniku Hadžibajriću i Općini Stari Grad. Jer ovim, ne samo mi uposlenici, već i stotine naših učenika će drugačije dolaziti u školu i odlaziti iz nje,” kazao je Fejzagić.

Sistem video nadzora već je instaliran u OŠ“Edhem Mulabdić“, OŠ „Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković“ i Zavodu Mjedenica. Ukupno je na ovim lokacijama postavljeno 14 unutrašnjih i 14 vanjskih kamera, kao i snimači koji će omogućiti pohranu snimljenog materijala do 30 dana. Instalirani su i UPS uređaji koji će omogućiti snimanje kamera i u slučaju nestanka električne energije.