Uvođenje video nadzora u školama u Starom Gradu

Image

Općina Stari Grad Sarajevo nastavlja podršku školskim ustanovama na svom području, a sigurnost djece i obezbjeđenje povoljnih uslova za njihov boravak u školama jedan je od prioriteta ove lokalne zajednice. Imajući to u vidu, Općina Stari Grad je počela realizaciju projekta uvođenja video nadzora u deset škola na svom području. Video nadzor omogućit će pravovremenu reakciju policijskih službenika u slučaju potrebe, s obzirom da su sve lokacije na kojima je postavljen video nadzor uvezane sa PS Stari Grad, gdje se vrši 24-erosatni nadzor. Press konferencija povodom projekta uvođenja video nadzora u starogradskim školama bit će održana sutra, 15. septembra, 2016. godine u 12,00 sati, u Sali za vjenčanja Općine Stari Grad. Bit će prisutni načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, komandir PS Stari Grad Safet Gagula i direktori osnovnih i srednjih škola.