UNDP nastoji ojačati i unaprijediti starogradske mjesne zajednice

Image

 Danas je u prostorijama Mjesne zajednice Vratnik održan sastanak na temu određivanja buduće vizije za mjesne zajednice. Općina Stari Grad Sarajevo je, zajedno sa još 23 općine u BiH, izabrana kao partner projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Sastanku su, pored predstavnika UNDP-a, prisustvovali predstavnici starogradskih mjesnih zajednica, te predstavnici općinske Službe za lokalni razvoj, zahvaljujući kojoj je Općina Stari Grad dio ovo četverogodišnjeg projekta u koji će biti uloženo 14,5 miliona KM. „Ovaj projekat je kreiran i osmišljen jer mnogobrojni građani u BiH smatraju da uloga njihovih mjesnih zajednica nije na zadovoljavajućem nivou. Pogotovo zbog različitih zakonskih okvira koji ih definišu, a različiti su u FBiH, RS-u i Brčko Distriktu“ bile su riječi UNDP menadžerice projekta Majde Ganibegović. Dodala je i da se izgubila veza između građana i same mjesne zajednice, jer ona kao platforma između građana i općine treba doprinijeti boljem kvalitetu života. „Do 2019. godine, do kada traje ovaj projekat, ćemo nastojati promijeniti zakonski okvir, unaprijediti uslove rada mjesnih zajednica, učiniti ih profesionalnijim, odgovornijim, i kako mi često kažemo, napraviti mjesne zajednice 21. vijeka“ završila je Ganibegović. Za predsjednika Savjeta mjesne zajednice Mošćanica Refika Dugića, ovaj projekat će biti od velikog značaja: „Po prvi put međunarodna organizacija tipa UN-a ne dolazi u našu zajednicu da je renovira ili da donira nešto, već da unaprijedi i osnaži njeno djelovanje kroz edukaciju mene i mojih kolega“. Dugić je istaknuo da je dosad imao na niz edukacija zahvaljujući kojim je naučio korisne stvari o pisanju projekata te prijava na iste. „U naredne tri godine nas očekuju mnogobrojne novine, zakonska rješenja, koja će unaprijediti naš rad i samim tim život građana naše mjesne zajednice.“