Pri kraju sanacija klizišta na Pogledinama i Hladivodama

Image

 Radovi na sanaciji klizišta u ulicama Pogledine i Hladivode ušli su u završnu fazu. U ulici Pogledine pri kraju je betoniranje zida dugog 100 metara koji će spriječiti novo pokretanje tla. Trenutno se izvode zemljani radovi, vrše se iskopi za kontrafore, kao i polaganje drenažnih cijevi. Nakon toga će uslijediti faza zatrpavanja zida po projektu, te sanacija pristupnog puta i vraćanje u prvobitno stanje. Ista situacija je i sa klizištem u ulici Hladivode, gdje je završeno betoniranje zida, i postavljanje drenažnih cijevi, a trenutno se vrši obloga postojećeg potoka (kanala) u dužini od 80 metara. „Potrebno nam je još desetak dana za završetak svih radova na obje lokacije, a nadamo se da nas najavljene padavine neće omesti u radovima“, kazao je Suad Dahija iz firme “Grakop” d.o.o. Kiseljak koja izvodi radove na sanaciji ovog klizišta. Općina Stari Grad će tako, nakon klizišta u ulici Save Skarića (64.000 KM), sanirati i ova dva velika klizišta za koja je izdvojila 164.000 KM. Pri kraju su i radovi na sanaciji klizišta u ulici Podcarina, koje također finansira Općina sa 48.000 KM.