Završena i druga trasa kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije

Image

 Izgradnja kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije na Vratniku došla je pred svoju treću i posljednju fazu. Nakon što je završena izgradnja glavnog kolektora dužine 240 metara, urađeni su i individualni priključci, čime su okončane prve dvije faze ovog projekta koji je počeo prošle godine i preostala je još samo jedna, posljednja trasa. Stanovnici vratničkog naselja ispod Višegradske kapije, nakon više godina konačno dobijaju priključnu kanalizacionu mrežu na postojeću fekalnu kanalizaciju. U ovom naselju će po završetku kompletnog projekta oko 30 domaćinstava dobiti priključke na kanalizacionu mrežu. Svi postojeći objekti imaju riješeno vodosnabdijevanje iz gradske javne vodovodne mreže, ali nisu imali izgrađenu gradsku javnu kanalizacionu mrežu. Nepostojanje propisno izvedene kanalizacione mreže uzrokovalo je veoma loše higijenske uslove i kvalitet života stanovništva ovog dijela Vratnika. Općina Stari Grad je prošle godine finansirala radove na prvoj trasi gdje je postavljen kanalizacioni cjevovod i šahtovi, urađeni priključci na glavni ulični kanalizacioni vod, te kućni priključci za šest objekata. Druga trasa radila se na vrlo nepristupačnom i strmom terenu, ali je uspješno privedena kraju. Prema informacijama iz nadležne Službe za investicije, plan i analizu, treća trasa je najnepristupačnija i na njoj će biti najteže raditi.