Napreduje sanacija klizišta na Pogledinama

Image

 

Radovi na sanaciji klizišta na lokaciji Pogledine preko puta broja 29 odvijaju se planiranom dinamikom. Na Pogledinama će u cilju zaustavljanja klizišta biti izgrađen potporni zid dug oko 100 metara, a do sada je završena gradnja više od polovine zida. Postavlja se armatura i vrše pripreme za betoniranje ostatka zida. Radove izvodi firma “Grakop”d.o.o. Kiseljak, a ukoliko vremenski uslovi i dalje budu povoljni sanacija će biti završena za desetak dana. Općina Stari Grad, putem Slube civilne zaštite, sanaciju ovog klizišta finansira iznosom od 72.000 KM. Sredstva su uplaćena Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo koji je proveo tendersku proceduru i izabrao izvođača radova. Osim ove lokacije, u toku su sanacije klizišta na Hladivodama i Podcarini.