Završeni radovi u Nalinoj ulici

Image

 

Završeni su radovi na sanaciji dodatnih 200 metara ulice Nalina, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli. Prošlog mjeseca je završena sanacija i asfaltiranje 600 metara ove ulice, da bi se nakon toga pristupilo sanaciji dodatnih 200 metara. Zbog kvara na kanalizacionoj mreži koji je uzrokovao pojavu vode i ispiranje tla na ovoj dionici, radovi su trajali duže od predviđenog. Nakon što je sanirana mreža te urađeni novi priključci okolnih objekata, sanacija ulice je nastavljena, te je kompletna dionica asfaltirana. Radove na asfaltiranju ulice Nalina finansiralo je Ministarstvo za saobraćaj Kantona Sarajevo, putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, a radi se o iznosu od oko 165.000 KM.