Sanacija 390 metara ulice Fazilin sokak

Image

Počela je sanacija ulice Fazilin sokak, na području Mjesne zajednice Sedrenik.
Ova ulica bit će sanirana u dužini od 390 metara, s obzirom da je postojeći asfalt u lošem stanju. Rekonstrukcija će podrazumijevati skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera, te asfaltiranje ulice.
“Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. U toku je uklanjanje starog oštećenog asfalta, nakon čega će krenuti ravnanje i tamponiranje terena ”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove Općine.
Izvođač radova je firma KJKP „Rad“, a projekat sa oko 69.000 KM finansira Općina Stari Grad Sarajevo.