Privodi se kraju izgradnja dječijeg igrališta u Logavinoj

Image

Izgradnja dječijeg igrališta, koje će se nalaziti ispred Doma kulture Logavina, se polako privodi kraju. Izvođači radova, radnici firme BOSMAN, pripremaju teren za postavljanje podloge te instalaciju mobilijara. Igralište će se sastojati od dva dijela. Prvi dio imat će gumenu podlogu (gumene kocke), dok će na drugom dijelu biti šljunak. Igralište će biti opremljeno dječijim mobilijarom. U prvom dijelu će se nalaziti tobogan i dvije ljuljačke, a u drugom metalna klackalica i dvije njihalice. Igralište će imati i dvije drvene klupe i dva koša za smeće. Ovo igralište je dar pobratimske Opštine Karpoš iz Makedonije, koja će pokriti sve troškove izgradnje sa 15.000 eura.