Sanacija dodatnih 200 metara u ulici Nalina

Image

Nakon što je nedavno završena sanacija oko 600 metara ulice Nalina, počeli su radovi na sanaciji dodatnih 200 metara pomenute ulice, koja se nalazi na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli. Radnici KJKP „Rad“ su na terenu i dosad su skinuli stari oštećeni asfalt, a u toku je postavljanje tampona, te izdizanje šahtova i šibera, nakon čega će se stavljati novi asfalt. Troškove ovih radova snosi Ministarstvo za saobraćaj Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, radi se o iznosu od oko 165.000 KM.