Nastavljena izgradnja kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije

Image

Nastavljena je izgradnja druge trase kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije. Radi se o projektu čija je prva trasa završena prošle godine kada je postavljen kanalizacioni cjevovod i šahtovi na jednoj od tri predviđene trase. Urađeni su priključci na glavni ulični kanalizacioni vod, te kućni priključci za šest objekata. Radovi na izgradnji druge trase kanalizacione mreže počeli su čišćenjem trase jer se radi o veoma nepristupačnom i izuzetno strmom i stjenovitom terenu. Trenutno se radi ugradnja šahtova i kanalizacionih cijevi, kao i kućni priključci za objekte.
Ovim projektom Općina će riješiti dugogodišnji problem ovih građana koji, od izgradnje kuća, nemaju riješeno pitanje kanalizacionih cijevi i odvoda.
Izvođač radova je firma „Bosman“, a radovi će koštati oko 79.500 konvertibilnih maraka.