Uređeno korito rijeke Mošćanice

Image

Služba za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad uputila je Kantonalnoj direkciji za ceste zahtjev za hitnu intervenciju za uređenje korita rijeke Mošćanice koja je izlijevanjem iz korita oštetila putni pravac Dariva-Mošćanica.
Direkcija je, po prijemu zahtjeva, odmah pristupila radovima na vraćanju rijeke u svoje korito i uređenju obale. Tom prilikom uređena je obala u dužini od 300 m, a na kritičnom mjestu postavljen je kamen u dužini od 100 m. Pogledajte fotografije...