Sanirano oko 600 metara ulice Nalina

Image

Završeni su radovi na sanaciji 595,5 metara ulice Nalina, koja se nalazi na području mjesne zajednice Hrid - Jarčedoli. S obzirom na loše stanje prethodnog asfalta u pomenutoj ulici, rekonstrukcija je podrazumijevala skidanje starog oštećenog asfalta i tampona, te postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera, pa i konačno asfaltiranje ulice. Izvođač radova je bila firma KJKP „Rad“, a finansijer kantonalno Ministarstvo za saobraćaj, putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Ovaj projekat je koštao oko 165.000 KM. U nastavku pogledajte fotografije sanirane ulice.