Nova javna rasvjeta u ulici Nevjestina

Image

U toku je zamjena oštećene i postavljanje nove javne rasvjete u Starom Gradu. Općina je za ove namjene izdvojila 30.000 KM, a sredstva se u skladu sa potpisanim Sporazumom prebacuju Zavodu za izgradnju KS. Zavod je realizator i nadzor nad projektom i bira izvođača radova.
Danas se postavljaju nova rasvjetna tijela na stubove u ulici Nevjestina, gdje ih je na dijelu od Hotela 'Saraj' do Balkanskog mevlevijsko-istraživačkog centra postavljeno osam. Radovi bi trebali biti završeni u poslijepodnevnim satima. Prethodnih dana vršio se iskop i postavljanje novih stubova javne rasvjete, pa je ulica bila zatvorena za saobraćaj, a bit će zatvorena i danas do završetka radova.
Osim ulice Nevjestina, građevinski radovi završeni su i u ulicama: Bajramuša 9-19, Dolovi od broja 4 do Vakufskog imanja, Ablagin sokak 1-21, Brusulje 17-31, Nova baruthana (3 kraka) i Faletići broj 1-krak. Narednih dana na ovim lokacijama izvesti će se elektro-montažni radovi, ugradnja kablova, svjetiljki i ostale sitne opreme. Radove izvodi firma Step.d.d. Sarajevo.