Radovi na izgradnji sale u Logavinoj

Image

Dinamika izvođenja radova na izgradnji sportske sale uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” izuzetno je dobra i radovi napreduju iz dana u dan. Radnici firme “Džena” iz Gradačca, koja je izvođač radova, jučer su završavali temeljne trake i radili na hidroizolaciji potpornog zida koji je izgrađen prema ulici Toromanova. Uporedo s tim radili su na priključcima za oborinsku i fekalnu kanalizaciju. Ovo je jedan od kapitalnih projekata koji je Općina najavila i realizuje u ovoj godini, a vrijedan je oko 911.000 KM. Pogledajte fotografije s terena.