Počela izgradnja dječijeg igrališta u Logavinoj

Image

Ispred Doma kulture Logavina u četvrtak (21. jula) je počela izgradnja dječijeg igrališta kojeg Starom Gradu poklanja pobratimska Opština Karpoš iz Makedonije. Radnici firme BOSMAN koja izvodi radove, jučer su uklanjali nisko rastinje i skidali staru metalnu ogradu, te pripremali teren. Dječije igralište u

Bit će više zabavnih sadržaja za najmlađe

Logavinoj sastojat će se od dva dijela. Prvi dio imat će gumenu podlogu (gumene kocke), dok će na drugom dijelu biti šljunak. Igralište će biti opremljeno dječijim mobilijarom. U prvom dijelu će se nalaziti tobogan i dvije ljuljačke, a u drugom metalna klackalica i dvije njihalice. Igralište će imati i dvije drvene klupe i dva koša za smeće. “Postojeći ogradni zid će se rušiti, a na njegovom mjestu će biti izgrađen novi armirano-betonski sa novom ogradom i kapijom,” saopćili su iz Službe za investicije, plan i analizu koja je pripremila projekat igrališta. Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u Logavinoj trebali bi biti završeni za mjesec dana. Kao što je već ranije najavljeno, projekat izgradnje igrališta finansirat će makedonska Opština Karpoš (Skoplje) iznosom od 15.000 eura. Odluku o finansiranju ovog projekta jednoglasno je donijelo Opštinsko vijeće Karpoš, a na prijedlog gradonačelnika Karpoša Stevča Jakimovskog.
Realizacijom ovog projekta, osim pružanja više sadržaja za igru i zabavu najmlađim stanovnicima Starog Grada, bit će ojačana saradnja između općina Stari Grad i Karpoš. Sporazum o bratimljenju načelnici ovih opština Ibrahim Hadžibajrić i Stevčo Jakimovski potpisali su još 2011. godine. U posljednjih pet godina realizovano je nekoliko zajedničkih projekata iz oblasti lokalnog razvoja, obrazovanja, kulture i sporta, a i ova saradnja je ostvarena putem Sektora za lokalni razvoj Općine Stari Grad koji je pripremio kompletnu projektnu dokumentaciju.

Raščišćavanje i uklanjanje niskog rastinja Zid i ograda koji ce se rušiti