Asfaltirana ulica Hadžijska ravan

Image

Ulica Hadžijska ravan na Mošćanici, sanirana je i asfaltirana u dužini od 97 metara. Prosječna širina asfaltiranog dijela je dva i po metra. Ovo je još jedna od starogradskih ulica predviđenih za sanaciju u toku ove godine zbog dotrajalosti starog asfalta i velikih oštećenja na saobraćajnici. U cilju poboljšanja uslova života građana ove mjesne zajednice, pristupilo se sanaciji pomenute ulice. Radovi su počeli u petak, a završeni su jučer, 18. jula. Asfaltiranje je izvršila firma KJKP Rad, a vrijednost izvedenih radova je oko 10.000 KM.