Gradnja sale u Logavinoj – izgrađen potporni zid

Image

Pri kraju su radovi na izgradnji potpornog zida prema ulici Toromanova gdje se gradi moderna sportska sala OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”. Zid je izgrađen u cilju obezbjeđenja građevinske jame. “Ovaj armirano-betonski potporni zid je dužine oko 40 metara, a gradio se u kampadama,” kazali su iz Službe za investicije, plan i analizu. Podsjećamo, prethodno je na ovoj lokaciji srušen stari objekat sale i uklonjen građevinski šut, raščišćen teren i počela gradnja zida. Moderna sala koja će biti završena u septembu, bit će dimenzija 30,56 x 17,31m, sa pratećim prostorijama dimenzija 8,52x17,22/16.36m. Uredit će se i školsko dvorište i dodati površine za basket, sjedenje, slobodno penjanje i ostale aktivnosti. Ovu investiciju Općina Stari Grad finansira iznosom od 711.000 KM.