Sanacija oko 600 metara ulice Nalina

Image

Počela je sanacija ulice Nalina, na području Mjesne zajednice Hrid - Jarčedoli.
Ova ulica bit će sanirana u dužini od 595,5 metara, s obzirom da je postojeći asfalt u lošem stanju. Rekonstrukcija će podrazumijevati skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera, te asfaltiranje ulice.
“Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. U toku je uklanjanje starog oštećenog asfalta, nakon čega će krenuti ravnanje i tamponiranje terena ”, istakli su u Službi za komunalne poslove Općine.
Izvođač radova je firma KJKP „Rad“. Radove finansira kantonalno Ministarstvo za saobraćaj, putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, a projekat košta oko 165.000 KM.